Ngày Tôi. Thơ Hư Vô

 

(Viết cho sinh nhật tôi, mùa thu Úc Châu 15/05/2023…)

Tôi về ngày tháng năm tôi 
Tựa như một chuyến luân hồi tái sinh
Tìm em từ thuở bạc tình
Còn nghe thương tích trở mình mẩy đau.

Trăm năm mấy bận bạc đầu
Để em đếm những úa nhầu trên vai 
Tóc tơ chạm xuống hình hài
Chỗ tôi nương náu cho dài giấc mơ.

Hồn tôi lãng đãng lờ đờ
Như mây buổi sáng đang chờ chực mưa
Tìm em quanh những lối xưa
Người xa lạ phố còn thừa bóng tôi.

Mùa thu là của đất trời
Mà em là của riêng tôi tạc hình
Thì dẫu mấy bận khai sinh
Cũng là một cuộc hành tình tội nhau…

Hư Vô 

Related posts