Phong Trào Bất Tuân Dân Sự Kháng Chiến Chống Hán Hóa

Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc”

– Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn
– Chúng tôi
không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng
– Chúng tôi
không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi
– Chúng tôi
không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.
– Chúng tôi
không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.
– Chúng tôi
không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi.

(Joshua Wong-Hoàng Chí Phong)

Phan Văn Song

Thưa quý thân hữu, thưa quý bà con,

Trong tuần qua, chúng tôi trong bài viết “lá thư tháng Sáu” đã xin phép quý bà con, nhận định rõ ràng rằng chúng ta, những người Việt tử tế, những người Việt đầy nhơn bản, không thể sống, và dứt khoát không thể sống trong một thế giới do người Cộng Sản quản trị.

Nay, đối chiếu với những lời phát biểu của Hoàng Chí Phong, người đại diện và phát ngôn của Phong trào chống ảnh hưởng của Bắc Kinh vào đời sống của người dân Hồng Kông, nói rất rõ ranh giới giữa thế giới Cộng Sản với Con Người.

1/ Thế giới Tự Do khác hẳnThế giới Cộng Sản!

“Rõ ràng là Hai văn hóa, hai văn mình khác nhau! Không thể hòa hợp, hội nhập nhau được! Và ngày nay, lại rõ ràng hơn nữa là hai phương trời Đông và Tây xa lạ, cạnh tranh. Và xứ Tàu ngày nay, có giấc mộng làm bá chủ Phương Đông với giấc mơ chia đôi thiên hạ với Huê Kỳ, bá chủ Phương Tây. Hãy so sánh:

 – Tư bản Tự Do Chủ Nghĩa: thế giới Huê Kỳ, Tây Âu với một văn hóa Thiên Chúa đầy Nhơn bản, lấy Con Người làm trọng tâm… Mặc dù, với một nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa có vẻ đầy vật chất đấy, nhưng lại biết ăn đồng chia đủ, đầy tư tưởng Xã hội… Phát triển Công nghiệp, Phát triển Doanh nghiệp tạo của cải, tạo tiền bạc, lợi nhuận cho Tư bản đó, nhưng không quên Hạnh Phúc Con Người: Với quan niệm và tổ chức An Sanh Xã hội, Tư bản Tự Do chủ nghĩa, tạo Phúc Lợi, tạo của cải lợi nhuận gia đình tư nhơn, tư hữu. Khi tạo lợi nhuận gia đình, tạo của cải gia đình là tạo Mãi lực, khi tạo mãi lực gia đình là tạo Thị trường, khi tạo thị trường là tạo Đầu tư tư bản! Do đó chính Tư Bản tạo Hạnh Phúc An lành cho mọi công dân qua Hệ thống An sanh Xã Hội! Lo cho Con người từ Giáo Dục qua Y tế đến cả Hưu bổng, tuổi già… Chế độ Tư Bản Tự do Chủ nghĩa lo cho Con Người Từ A đến Z, từ sơ sanh đến mộ phần.

– Trái lại, Thế giới của Cộng Sản Chủ Nghĩa chỉ biết nói đến Đảng và Đảng. Yêu Nước là Yêu Đảng. Phục Vụ Nước là Phục Vụ Đảng. Công dân là Đảng Viên. Ngoài Đảng Viên là Thứ dân.

Thiên An Môn là biểu tượng điển hình cùa Cái Ác. Đảng Cộng Sản Tàu giết sanh viên Tàu. Đó là Mẹ ăn thịt Con. Chỉ có bà Chằng mới giết con mình thôi! Thế giới Cộng từ ngày ra đời từ năm 1917. Bắt đầu từ các đại đồ tể như Lénine qua đến Staline, qua Mao ZeTung của Tàu đến các tiểu đồ tể như Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Nicolae Ceausescu… có bao nhiêu triệu người bị hành quyết, bao nhiêu triệu người bị đi đầy…? Ấy là chưa kể bao nhiêu nam nữ thiếu niên bị xua vào vòng chiến, bao nhiêu chí nguyện quân Tàu ở Bắc Triều Tiên, ở Điện Biên Phủ trong các trận biển người?… Và bao nhiêu đi đày ở Liên Sô với các Goulag, Tàu với các Laogay, Việt Nam với các Trại Tập Trung Cải Tạo? Đúng là Hai Thế giới, hai Văn Hóa, hai Văn Minh”!

Joshua Wong-Hoàng Chí Phong, được nuôi dưởng bởi người mẹ Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, được giáo huấn bởi đức tin Cơ Đốc Tin Lành, được giáo dục bởi văn hóa dân chủ tự do nhơn bản của Hồng Kông, nên rõ ràng không thể sống chung với chế độ độc tài Cộng Sản được.Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình…”!

2/ “Lương tri và phẩm chất”:

Hai yếu tố Cần và Đủ của bản chất để tạo thành một Con người nhơn bản. Rõ ràng khác biệt với thế giới Cộng Sản, với văn hóa Cộng Sản, với nền văn minh, xã hội, nếp sống Cộng Sản. Nghĩa rằng trong thế giới Cộng Sản không có chổ cho quan niệm Nhơn bản, không có chổ đứng cho cá nhơn một con Người. Đó là thế giới của Xã Hôi Cộng Đồng, của Tổ Chức, Đảng, Angkar,… Vật Chất giải quyết tất cả,,, Đảng cho cái ăn, ban cái mặc, phân phát, bố trí cái sanh hoạt hằng ngày,…tất cả duy trì cái sanh tồn vật chất, dùng cái sanh tồn vật chất để quản trị, cai trị dân … không lương tri, không phẩm chất… sanh tồn, tuân thủ, không phản kháng, không sáng tạo! Tuân thủ, Vâng, Dạ, Nhứt trí… không có quyền Hỏi, thắc mắc, nói Không!

Và Hoàng Chí Phong tiếp tục nói rõ, rằng dân Hồng Kông (chúng tôi) NÓI KHÔNG, từ chối cái thế giới phi nhơn bản ấy, cái thế giới phi văn hóa nhơn bản ấy! Thế giới của “Nói dối, ăn cắp tham nhũng, một nhóm người giàu (đảng viên) để bóc lột dân”, thế giới “đầy Con Ông Cháu Cha, giáo điều”, và nguy hiểm hơn “lẫn lộn quyền lợi Đảng và Tổ Quốc”! (câu 2 đến câu 6).

Cám Ơn Hoàng Chí Phong đã nói dùm chúng tôi! Chỉ với 7 câu nói, Hoàng Chí Phong đã tả rõ thảm họa của các người dân hiện đang sống trong thế giới Cộng Sản, từ Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam. Và Hoàng Chí Phong đại diện dân Hồng Kông đã từ chối, không chấp nhận, không tuân thủ, DÁM NÓI KHÔNG! Dân Hồng Kông, và tuổi trẻ Hồng Kông, tương lai của 7 triệu dân Hồng Kông dám và ĐÃ nói KHÔNG với Cộng Sản Bắc Kinh-Beijing!

3/ Kháng Chiến – Nói Không – Bất Tuân Dân Sự:

Nếu Hồng Kông và người dân Hồng Kông, nay đã là một gương sáng để người Việt chúng ta noi gương để mơ dám đấu tranh đòi Dân Chủ, đòi Nhơn Quyền, chống Tàu đô hộ, chống chương trình Hán Hóa; thì mai nầy, cũng sẽ là một gương sáng để người dân Việt Nam tại quốc nội mở một phong trào bất tuân, chống đối, một phong trào đa dạng, một cuộc kháng chiếnune résistance! Hãy khoan nói làm một cuộc Cách Mạng đã – hãy chờ kết quả!

Hãy cảnh giác, hãy coi chừng, lúc nào, nhà đương quyền Cộng sản Việt Nam Hà nội cũng ngụy biện, cũng viện cớ, viện dẫn sự ổn định chánh trị để phát triển, bởi Việt Nam là một nước đang phát triển để, chẳng những, không chấp nhận mọi đối thoại, về Dân Chủ, về Nhơn Quyền, trái lại còn lợi dụng, nhơn danh phát triển kinh tế để đàn áp, trù dập, mọi đòi hỏi thực thi Dân Chủ, Nhơn Quyền.

Thế nhưng ngày nay, thuyết “dân chúng an ninh do quốc gia ổn định” không còn giá trị nữa, mà trái lại, sự an ninh quốc gia phải được xoáy theo sự an ninh của toàn dân.

Hồng Kông đã chứng minh điều đó. Cho Đảng Cộng Sản Tàu Beijing thấy rõ. Khi Bắc Kinh không thực thi Nhơn Quyền, thì dân Hồng Kông bèn xuống đường, biểu tình, tạo ngay tê liệt kinh tế, bất ổn, bất an cho sự phát triển của Hồng Kông. Đó là kim chỉ nam cho tất cả người Việt chúng ta, cũng là bài học cho các nhà độc tài thế giới và là bài học cho các Đảng Cộng Sản Tàu và Việt rõ: 

Chính sự an ninh của toàn dân mới mới là điểm quy chiếu. Quan niệm này đã làm thay đổi mọi tiêu chuẩn chánh trị của thế giới bởi nó không còn chấp nhận chủ quyền quốc gia như là cột trụ của bang giao quốc tế (Nhựt báo Le Monde, 22/5/1999, Lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng Gia-Nã-Đại, Ông Lloyd Aworthy).

Do đó, hãy theo gương Hồng Kông, người Việt Nam, trong và ngoài nước hãy chung sức lại tạo một phong trào kháng chiến, một làn sóng kháng chiến Chống Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, chống Hán hóa, bằng NÓI KHÔNG! Hãy tạo một làn sóng Bất Tuân…

Hải Ngoại Không Chấp Nhận Việt Nam Công Sản,

Quốc Nội Không Chấp Hành Viẹt Nam Cộng Sản

Phải biết NÓI KHÔNG:

Hải Ngoại: Không về Việt Nam, Không Gởi tiền về Việt Nam, Không mua hàng Việt Nam… Vì nếu VỀ, nếu GỞI, nếu TIÊU THỤ chỉ làm lợi cho các cơ sở “kinh doanh Nhà Nước”, cả Việt Cộng lẫn Tàu Cộng. Kiều Hối ngày nay đã là 11/12 Tỷ US$ rồi!

 Phục Vụ 1/10 Tổng Sản Lượng quốc gia Việt Nam, mà không được nói một tiếng! Mất dạy chưa?

Quốc Nội: Không xài hàng hóa Tàu, thử không tiếp đãi người Tàu… Thử … sáng tạo, thành thị đánh kiểu thành thị, thôn quê đánh theo thôn quê… Tàu đi lẻ tẻ, đánh lẻ tẻ, Tàu đông, đánh đông. Tạo một Việt Nam bất ổn với người Tàu lục địa. Bãi biển, khách sạn, du lịch Việt Nam không tiếp người Tàu… Chợ không nhóm, hàng không bán cho người Tàu… Da dạng, đa hình, biến chuyễn… nay biểu tình, mai đình công… Da dạng, muôn mầu, làm sao tạo biến động, nay, mai khác nhau… không lường được!…

Nhắc lại lần nữa (xin lỗi bà con cái nói dai của người viết). Năm tới 2020, thực thi những lời ký kết bán nước Thành Đô! Chánh trị – Kinh tế Việt Nam sẽ về tay người Tàu. Xưa cha ông chúng ta giữ nước được vì Tàu không có đường đi xuôi Nam. Nay giao cho Tàu làm đường cao tốc, hắn trực chỉ Cà Mau!

Ngày mai, chữ Việt giản thể bính âm của tên bán nước họ Bùi sẽ được áp dụng. 20 năm nữa con cháu Việt Nam đọc được chữ nầy và sẽ không đọc được chữ quốc ngữ phổ thông ngày nay. Dân Việt Nam 2040 sẽ dốt chữ viết Quốc ngữ, như chúng ta dốt chữ viết Hán Nôm vậy!

Người Việt năm 2040 sẽ không đọc những văn tự, tài liệu, sách báo của chúng ta viết bằng Quốc ngữ ngày nay. Văn Hóa Cộng Sản toàn thắng.

2047, cũng là năm Trung Cộng toàn thắng, đem Hồng Kông về Tàu … Việt Nam đã về Tàu… Trung Cộng bá chủ Đông Nam Á! Một viễn tượng hãi hùng!

Dó đó: bằng mọi giá

Phải Kháng Chiến Chống Tàu! Xưa Việt Cộng Bài Phong Đả Thực.

Nay Dân tộc Đại Việt ta, muốn Sanh Tồn, muốn còn giữ Hồn Đại Việt, còn giữ ngôn ngữ Đại Việt, còn giữ chữ Quốc Ngữ PHẢI Kháng Tàu, Đả Cộng.

 Ðánh cho để dài tóc,

Đánh cho để đen răng,… Vua Quang Trung (1753-1792)

Để Kết Luận: Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống!

Một ngòi bút trong nước đã rằng viết gương sáng Hồng Kông “là có dân trí cao”. Phải dân trí cao, với cá nhơn tôi là một dân tộc đã trưởng thành. Cụ Phan Châu Trinh, đầu thế kỷ 20, đã nói rằng Dân sinh, Dân trí, Dân khí là ba điều để đo lường xem một dân tộc có trưởng thành hay không? Nước Việt Nam cai trị bởi chủ nghĩa duy vật Cộng Sản sử dụng vật chất và bao tử để trị dân. Nắm Dân Sinh, thì làm sao tạo được Dân trí. Bụng có no, đầu có ấm, mới yên tâm học hành trau dồi trí tuệ. Sinh Trí yên ông mới có Khí. Dân Hồng Kông có chẳng những Dân trí (giấc mơ của tay bút trong nước) mà còn có cả khí phách. Khí Phách NÓI KHÔNG với nhà cầm quyền Cộng Sản! Dân tộc Hồng Kông đã trưởng thành – chánh trị là cái chắn chắc, mà cả kinh tế nữa. Trưởng thành tin tưởng vào tài nghệ, dám làm, không sợ nhà cầm quyền Cộng Sản bóp nghẹt miếng ăn, bao tử của mình! Hồng Kông hoàn toàn độc lập. Dân Trí cao, Dân Khí mạnh, vì Dân Sinh Độc lập.

Do đó, Dân tộc Hồng Kông là một dân tộc oai hùng, trưởng thành. Bình dân mà nói. Dân Ngon, Dân Ngầu. Ce sont DES HOMMES- des VRAIS MECS! Yes MEN!

Và Do đó:

Dân tộc Hồng Kông, văn hóa Hồng Kông đã tạo được cậu bé Hoàng Chí Phong. Mới 23 tuổi đầu đã(sanh năm 1996) lãnh đạo dẫn dắt một Phong trào đấu tranh chống bạo quyền. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Hồng Kông là mãnh đất lành. Mọi giống tốt gieo ở đất lành đều thành những cây tốt. Hột giống tốt – mẹ là một Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản – biết rõ chế độ Cộng Sản; gia đình giáo dân đạo Cơ Đốc Tin Lành – thấm nhuần Đức tin Nhơn Ái của Thiên Chúa – được giáo dục trong một xã hội tôn trọng Tự Do cá nhơn, Dân Chủ và các quyền Công dân do hệ thống xã hội người Anh để lại, Hoàng Chí Phong dĩ nhiên phải là người trưởng thành thôi! Cũng như các con cháu của bà con người Việt tỵ nạn chúng ta trên toàn thế giới vậy. Ngày hôm nay, sau hơn 40 năm tỵ nạn xứ người, trên mọi quốc gia tiên tiến, trên mọi lục địa Mỹ châu, Âu Châu hay Úc Châu, các con cháu chúng ta đều NÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH! là những công dân ưu hạng ưu tú… Ở Mỹ đã có những người lên hàng tướng lãnh của quân đội Huê kỳ… Ở Pháp không thiếu chi các công chức cao cấp trong chánh quyền… Ở các quốc gia tiên tiến, trên mọi lãnh vực đều có mặt con cháu Việt Nam… Từ ngành Văn hay ngành Võ, chuyên viên … đâu đâu cũng có vài Nguyễn, vài Lê, vài Trần, Phan, Phạm … Phải con cháu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại đã Trưởng Thành, đã Nên Người. Ils sont devenus Des Hommes!

Dưới đây xin được cùng chia sẻ với bà con, bài thơ bằng tiếng Anh nổi tiếng IF của nhà văn Rudyard Kipling (1865- 1936), và bản dịch bằng tiếng Pháp SI do văn hào André Maurois (1885-1967). Bản dịch Pháp ngữ cũng là một án văn bất hủ nổi tiếng không kém bản chánh!

Toàn hai bản đáng cho chúng ta đọc và suy ngẩm. Nhưng cá nhơn thằng tôi vẫn giữ hai câu đầu của bài thơ SI – Pháp ngữ làm châm ngôn của đời tôi và dạy con cái tôi. Cũng như bao người Việt tỵ nạn Cộng Sản khác. Tôi đến đất lành dung thân với hai bàn tay trắng và cái quần xà lỏn là của mình, tất cả từ đồ mặc đến đồ ăn đều do thiên hạ cho… Cơ đồ đổ vỡ bỏ lại đất Sài gòn thất thủ, từ nay làm lại cuộc đời.

“Nếu con biết nhìn cơ đồ đổ vỡ;

Và thản nhiên, con làm lại cuộc đời…” (PVS dịch thoáng)

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you – (bản chánh IF)

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie

Et, sans dire un seul mot te remettre à rebâtir (bản Pháp SI)

Và tôi cũng mê nhứt những câu sau đây: xin phép đăng bản Anh và Pháp; Không dịch!

“…Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,… Tu seras un homme, mon fils.

“If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings-nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much; … – you’ll be a man, my son!

Để đi đến kết luận: Tu seras un homme mon fils – you’ll be a man, my son!

Tôi xin phỏng dịch ‘Con sẽ Trưởng Thành, Nên Người đấy, con ạ!’

Từ man- homme nghĩa Âu Châu không dịch được: Nên Người? Trưởng thành? Ngầu? Ngon?

Lời yêu cầu:

Quý thân hữu, quý bà con, quý bạn. Những ai có tài nghệ Thi Phú xin dịch dùm hai bài thơ nầy Tuy bài Pháp do André Maurois là bài dịch của IF. Nhưng Maurois dich thoát ý và rất hay. Do đó bài của A.Maurois nổi tiếng hơn các bản dịch khác. Cám Ơn tất cả!

Nhắc thêm bài IF, nhà văn viết con trai mình được ra đăng năm 1909. Maurois dịch SI năm 1918.

Hồi Nhơn Sơn, Những ngày hạn nắng đầu Hè 2019

Phan Văn Song

Related posts