GS.TS. NGUYỄN ANH THUẤN TỪNG LÀ CHỦ LÒ ẤP TIẾN SĨ CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Nhờ dịch cúm corona Vũ Hán, bàn dân thiên hạ mới được biết tới ông GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – nguyên chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – phó chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản Việt Nam, đương kim ủy viên hội đồng tư vấn kinh tế cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lạ thay, vào công cụ tìm kiếm : GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, không hề tìm thấy một bài viết nào của nhà lý luận này ! Một ông chưa hề viết lách, chưa hề có bài báo nào lên mạng, sao có thể ngồi ghế phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương ?

Nhìn gương mặt ông Thuấn qua ảnh, rất nhiều người trên các FB cười rằng gương mặt của cu trâu, của phu đào mỏ, của phu khuân vác hay hoạn lợn chứ nào phải hàn lâm hàn liếc gì ?

Có thể ông GS.TS. này trình độ i tờ rít thật mà sao lại làm chức to thế ? Nghe bạn bè học chung với ông Thuấn nói, trình độ tiếng Nga của ông chỉ đủ ra chợ Nga mua thịt dê, thịt bò, sao làm được luận án phó tiến sĩ kinh tế Mác – Lê ?

Qủa là ông Hoàng Ngọc Hiến nói đúng trong trường hợp ông Thuấn này : dắt một con bò từ Việt Nam qua Nga, dắt về một phó tiến sĩ !

Vậy mà ông dốt đặc cán mai này khi làm chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã chế ra lò ấp tiến sĩ, mội ngày ấp ra hơn một tiến sĩ. Ví dụ đề tài nịnh cũng thành luận án tiến sĩ, đề tài ăn mặn cũng luận án tiến sĩ, đề tài voi và kiến khác nhau con nào to hơn nghe nói cũng đã thành một luận án tiến sĩ !

Toàn là tiến sĩ phong bì, tiến sĩ chạy, tiến sĩ ma, làm hỏng toàn diện mặt bằng tri thức của giới trí thức Việt Nam….

Đến hôm nay GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn mới lòi ra mặt chuột là một tên “NÍ NUẬN” ăn chơi đàng điếm, ăn cắp hối lộ, buôn bán luận án tiến sĩ lấy tiền mua căn hộ cao cấp cho vợ bé…

Cho đến hiện nay, hỏi có ai làm hại uy tín của đảng cộng sản hơn ông GS.TS.Nguyễn Quang Thuấn (đang có nguy cơ gieo rắc virus corona Vũ Hán cho cán bộ cao cấp và cho toàn dân Việt Nam ) ?

Sài Gòn 13-3-2020

Trần Mạnh Hảo

Related posts