Tây Úc không cho du khách trên du thuyền Magnifica lên bờ

Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan cho biết du thuyền Magnifica chở 1700 du khách đang đậu ngoài khơi cảng Frementle muốn cập cảng trong vòng 24 giờ.

“Hiện tại có 250 du khách đang bị bệnh phổi, tôi được cho biết là tất cả du khách từ ngoại quốc – Đức, Pháp và Ý,” ông McGowan cho biết.

Ông cũng cho biết là Tây Úc sẽ không để xảy ra tình trạnh giống như Sydney: “Tôi sẽ không cho phép thủy thủ và du khách lên bờ. Điều này tuyệt đối không thể thương lượng (non-negotiable)”.

“Chúng tôi sẽ trợ giúp đối những người đang cần giúp khẩn cấp nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi trong lúc này là bảo vệ người Tây Úc. Chúng tôi sẽ làm việc Commonwealth suốt ngày hôm nay để có chương trình cụ thể bảo vệ tiểu bang của chúng tôi,” Mr McGowan cho biết thêm.

Related posts