Thể Vận Hội Tokyo 2020 sẽ đình hoản?

Những nhà tổ chức Olympic vẫn chưa có quyết định chính thức là có dời Tokyo 2020 hay không, nhưng khó có thể tránh được điều đó.

Tokyo 2020 dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 7 năm nay nhưng Canada vừa thông báo là họ không thể gởi phái đoàn đi tham dự nếu như lịch trình không thay đổi. Ủy ban Thế Vận Hội Úc thông báo cho các lực sĩ của họ chuẩn bị cho mùa hè năm 2021.

“Với sự hạn chế đi lại và những hạn chế khác cho nên việc tham dự theo đúng lịch trình bắt đầu vào tháng 7 năm là điều không thể làm được,” Chủ tịch Thế Vận Hội của Úc ông Matt Carrol cho biết như thế.

Related posts