Ai dính con Corona thì mất khứu giác: thiệt không?

Ai dính con Corona  thì mất khứu giác: thiệt không?

Có vài tường trình cho rằng: người dính con Corona  mất khứu giác. Nghĩa là không còn ngữi (hửi) thấy gì.

Nghe vậy nhiều người  xách cái lỗ mũi bạ đâu hít hít đó để thử mình có dính chưa.

Hửi thì cứ … ngữi.

Nhưng  không hửi được   mùi thơm hay mùi thúi thì chưa chắc đã dính con Corona . Những người bị nghẹt mũi, bị cảm cúm cũng không  hửi thấy gì. Hay chỉ thấy chút chút. Ngược lại, có những người dính con Corona  mà  vẫn  thưởng thức được   hương thơm (hay mùi thum thủm) như ai.

Có điều  người ta  lo sợ là  kẻ nào đã dính con Corona , rồi bình phục – không biết có mất luôn cái khứu giác không.

Đọc thêm:

https://theconversation.com/coronavirus-might-cause-loss-of-smell-or-anosmia-but-it-probably-wont-be-permanent-134548?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2026%202020%20-%201574015065&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2026%202020%20-%201574015065+CID_3616b48d00b08528da5bc79446870efc&utm_source=campaign_monitor&utm_term=Coronavirus%20might%20cause%20loss%20of%20smell%20or%20anosmia%20But%20it%20probably%20wont%20be%20permanent

Related posts