Nước Úc tiến lên thiên đường Cộng Sản rồi sao!

Thiên đường Cộng Sản là công nhân làm việc theo sức mình, nhân dân hưởng theo nhu cầu của mình.

 Thiên đường này đã tới vào chiều thứ Hai  23 tháng Ba năm 220 tại Úc Đại Lợi.

 Theo đó, dân cày ở Úc nếu còn việc làm thì cứ cày.  Xin tiếp tục  làm việc theo sức mình. Còn ai không còn việc làm nữa thì chính phủ năm nỉ ‘ở nhà’ cho khoẻ cái thân. Cũng lại nghĩ ngơi theo sức mình.

Vậy là, ông Marx ơi, làm việc theo sức mình chớ còn gì!

 Ai không còn việc gì làm nữa thì được hưởng theo nhu cầu. Nhu cầu của con người thì ai cũng như ai : ăn, ngủ, đ và i.

 Ở trong thiên đường này  ai cũng như ai. Không có chuyện thẻ đỏ hơn thẻ…. xanh, thẻ vàng, thẻ tím.

Vậy là nhà nước phải chi ra cho từng người bằng nhau: mỗi người từ giám đốc tới giám làm đều  lãnh $39 ngàn Đô la / một năm.

Tính ra $1,500 Đô la mỗi hai tuần. Tức là $750 Đô la / mội tuần. Tức là $171 Đô la / mỗi ngày.

Vậy là, ông Marx ơi, hưởng theo nhu cầu mình chớ còn gì!

 Dù cho dân cày hổi nước Úc vẫn còn dãy chết dưới chế độ bóc lột của tư bản có lãnh lương ít hơn số đó, thì nay – vì nước Úc đã vào thiên đường  Cộng Sản — nên cũng được  ăn lương ngang bằng …. giám đốc (thất nghiệp) à nhe.

Túm lại: Xin báo động! Xin báo động! Cộng Sản đã tới Úc …

Ghê thiệt.

Thêm một tin vui khác.

Số người  mỗi ngày bị dính con Corona  ở Úc  đã không còn tăng mạnh như trước nữa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đăng quảng cáo, cáo phó, phân ưu tại đây.

Xin gọi toà soạn Việt Luận 02 9796 3933
hay email adv@vietluan.com.au

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Related posts