Tỉ lệ ủng hộ Scott Morrison lên cao nhất

Theo thâm dò của Newspoll, ông Scott Morrison được sự ủng hộ cao nhất trong vài trò người lãnh đạo quốc gia trong hơn một thập niên qua vì thành tích đối phó của ông trong cơn đại dịch coronavirus hiện nay.

Thủ tướng Morrison được sự ủng hộ cao nhất kể từ khi Kevin Rudd lèo lái nước Úc trong cơn khủng hoảng tài chánh năm 2009, theo cuộc thăm dò cho biết.

Ông Morrison dẫn trước đối thủ lãnh tụ Lao Động Anthony Albanise khá xa, 53 và 29 trong cương vị thủ tướng.

Nếu bầu cử xảy ra trong lúc này thì đảng Tư Do cũng sẽ thắng đảng Lao Động khá dễ dàng, phiếu chính (primary vote) 42-34, giữa hai đảng (two-party preferred) 51-49 nghiêng về Tự Do

Cuộc thăm dò cho thấy người dân rất hài lòng với chương JobKeeper của chính phủ Tự Do.

Về cách đối phó của chính phủ với cuộc khủng hoảng hiện nay, đảng cầm quyền tăng từ 33 lên 47%.

Đây là một sự thay đổi đáng kể về sự ủng hộ của quần chúng đối với đảng cầm quyền. Chỉ vài tháng trước trong cuộc khủng hoảng hỏa hoạn, sự ủng hộ của Thủ tướng Morrison giảm từ 45 xuống 37% vào tháng Giêng, trong khi lãnh tụ đối lập Anthony Albanese tăng từ 40 lên 46%.

Related posts