Văn Tế CHIẾN SĨ TRẬN VONG QLVNCH

Hỡi ơi!

– Nước mất nhà tan – Muôn ngàn thống khổ!

– Tướng ngã quân xiêu – Lệ đỗ máu rơi!

Qua hai mươi năm phân tranh – Dân thương nước sống buồn chất ngất

Trong một ngày sơn hà nghiêng đổ – Lính vì nhà chết thảm vất vơ!

Nhớ ngày nào!

Dân đen bỏ Bắc vô Nam vì quá sợ chủ thuyết TAM VÔ

Hôm qua đây!

Con đỏ vượt biển liều thân – Đâu ngại chị Đại Dương cường nộ!

Hân nào quên!

68 xương khô – 75 máu đổ!

Quân Nam tan tác đầu hàng

Bắc phương bạo tàn hết cở!

Trôm nghĩ :

Tổ tiên ta ngày trước – Từ Đức Hồng Bàng dựng nước – Trãi qua mấy đời ĐINH LÊ LÝ TRẦN LÊ – Chưa thấy chuyện cốt nhục tương tàn

Đến đời TRỊNH NGUYỄN phân tranh – Tay Sơn Gia Long – Cộng Sản Quốc Gia  lại gây chuyện thây phơi máu đổ

Thảm thương thay!

Nhất tướng công thành vạn cốt khô!

Muôn quân bỏ mạng mấy mưư đồ !

Man mát trăm ngàn tâm sự – Sống cam go vì hai chữu Tự Do

Thì bọn vô thần lại cho là đồ Phản Quốc.

Phôi phai vạn triệu hình hài – Chết tức tưởi vì Búa đập Liềm quơ – Hồn Duy Tâm còn sợ cờ màu đỏ.

Thịt nát xương tan – Máu anh hùng trôi nỗi – Bao mùa trăng khuyết – Chưa ai người tên tưởi được lưu danh

Hồn lạnh phách xiêu – Chí quật cường lận đận mấy thu tàn – Ngàn xác lạng không áo quan bia mộ.

Nghiêm chào chiến hữu!

Kìa An Lộc Đời trai ai ngang dọc  – BKD vị quốc vong thân

Dakto bạc áo sông Hồ – Lính mũ đỏ danh vang thiên cổ!

Miền đất lạ vùi chôn thân bách chiến!

Máu anh hùng tô thắm lá cờ Nam .

Tam Biên lửa nung hồn thiêng chiến sĩ

Xương dân lành khô bở ngọn Bắ Phong

Bình Long anh dũng! Kontum kiêu hùng! Từ nay đã mịt mùng đi vào dĩ vãng

Quảng Trị ngang tàng! Cố đô vùng dậy! Đâu quên ngày trói đạp đẫy xuông mồ

Than rằng :

 Cầu Hiên Lương lỗi nhịp với non sông

Mậu Thân hởi! kinh hoàng lòng dân Việt

Quốc lộ máu thấm đau người Quảng Trị

Pháo quân thù! Rên rỉ máu Bình Long

Thấp thoáng trận vong chiến sĩ – Lòng tủi hờn dâng ngập bóng trăng lu

Bơ vơ xã tắc cơ đồ, Hồn Vong Quốc muốn rữa hờn Quốc Tổ

Ngày đất khách – Hồn Thục Vũ lưu vong – Vọng quê nhà theo con ác mù khơi!

Đêm trời Việt, kẻ lang thang khốn cùng – Trông bốn phương như đèn mờ trước. gió

Đây Đàn Trận Vong!

Gió Đông cuồng nộ!

Cúi đầu trăm lạy – Cầu tổ tông chứng giám – Cùng hồn thiêng sông núi

Quỳ dâng ngàn bái – Xin xã tắc Lạc Hồng – và trận vong chiến sĩ

Dâng hai hàng nước mắt – Lạy cờ vàng ba sọc

Ép một trái tim khô – Xé toạc cờ ngũ độc

Tôi nay

Áo trận máu loang – Áo tù gian nan – Áo trắng tơi tả

Không cửa nhà – không danh lợi phù ba – Mượn văn chương trả nợ kiêm cung

Vung tay! Cúc cung bái

ANH HÙNG DÂN TỘC

Phan Bá Đào Tr/Úy Pháo Binh QLVNCH

Related posts