JobKeeper và JobSeeker kéo dài đến sang năm nhưng có thay đổi

Vào hôm thứ Ba 21/7, Thủ tướng Scott Morrison và Tổng trưởng Kinh tế Josh Fredenberg  công bố chính phủ Liên bang sẽ chi ra $86 tỉ để kéo dài chương trình JobKeeper 2.0 và JobSeeker 2.0 sang đến cuối tháng Ba năm sau để giúp người Úc đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus.

Chương trình JobKeeper và JobSeeker đang áp dụng hiện tại sẽ không có gì thay đổi cho đến ngày 27 tháng 9 năm nay. Sau đó sẽ thay đổi.

Đối với chương trình JobSeeker 2.0: Kể từ ngày 4 tháng 8, người nhận chương trình này phải chứng minh tìm ít nhất là 4 công việc trong một tháng. Một khi đã được nhận làm thì không được từ chối. Đồng thời người nhận cũng phải trải qua một cuộc trắc nghiệm về tài sản.

Đối với chương trình JobKeeper 2.0 (kéo dài đến ngày 28 tháng 3, 2021): Chủ nhân phải chứng minh lợi tức giảm ít nhất là 30% so với cùng thời điểm của năm trước.

Kể từ cuối tháng 9, đối với người làm việc toàn thời, số tiền lãnh sẽ giảm từ $1500 cho 2 tuần  xuống còn $1,200 – trợ cấp này sẽ kéo dài đến cuối năm.

Sau đó, kể từ ngày 3 tháng Giêng 2021 đến ngày 28 tháng 3, 2021, sẽ giảm một lần nữa, từ $1200 cho 2 tuần xuống còn $1,000.

Đối với người làm việc bán thời (part-time) (làm việc ít hơn 20 giờ/tuần), số tiền lãnh giảm từ $1,500 xuống còn $750 cho 2 tuần sau tháng 9.

Bắt đầu từ đầu năm 2021 số tiền này giảm thêm xuống còn $650 cho 2 tuần.

Chương trình JobKeeper 2.0 sẽ tốn của chính phủ khoảng $16 tỉ trong tổng số $86 tỉ.

Related posts