Có đáng tin không?

Võ Xuân Sơn

Ông Phạm Phú Quốc (bên trái) và Chu Đình – Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông. Ảnh: internet

Đến nay thì đã rõ, ông Phạm Phú Quốc chọn cái gì, ông phụng sự cho đất nước nào, tổ quốc nào.

Thực sự thì tôi không ngạc nhiên về việc ông ấy chọn cái gì. Thời điểm ông Phạm Phú Quốc nhập quốc tịch Cyprus, ông đang là đại biểu Quốc hội. Trước đó, bà Hoàng Yến đã từng bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội vì mang 2 quốc tịch. Ông Quốc hoàn toàn biết việc mình mang 2 quốc tịch là không thể được đối với một Đại biểu Quốc hội. Ông ta đã cố tình giấu diếm, cố tình lừa dối cả hệ thống chính trị và người dân Việt nam, cố tình duy trì tình trạng 2 quốc tịch, cho đến khi bị truyền thông quốc tế phanh phui.

Vấn đề không chỉ nằm ở ông Phạm Phú Quốc. Vấn đề còn nằm ở những người đưa ông ta vào vị trí nắm giữ quyền sinh sát một tổng công ty nhà nước. Vấn đề còn nằm ở chỗ những người đã đưa ông ta vào danh sách để bầu đại biểu Quốc hội. Và, điều quan trọng, là việc ngay vào thời điểm bây giờ, các đồng chí của ông ta, đã để cho một kẻ lừa dối cả hệ thống chính trị của đất nước, lừa dối người dân Việt nam, dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm.

Sự việc ông Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch bị bại lộ và cách xử lí việc đó cho thấy, mức độ tin cậy của hệ thống chính trị đang lãnh đạo đất nước này rất thấp. Chúng ta đều biết, việc đưa người vào danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội hoàn toàn do hệ thống chính trị quyết định. Trong khi ông Trần Đăng Tuấn, tác giả Cơm có thịt, tự ứng cử thì bị gạt bỏ vì không đủ tư cách, mà những người như ông Phạm Phú Quốc, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… lại có đủ tư cách ứng cử, thì chúng ta có thể thấy tầm nhìn của cái hệ thống chính trị này là như thế nào.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo TƯ TP.HCM, yêu cầu mọi người tin vào sự khai báo của ông Phạm Phú Quốc. Có thể tin một kẻ dối trá, một kẻ lừa dối cả hệ thống chính trị của đất nước, lừa dối người dân Việt nam như vậy hay không? Chắc chỉ có các đồng chí của ông ấy mới có thể tin ông ấy được. Hoặc, bản thân họ cũng như ông ấy, không muốn tạo ra một tiền lệ bị truy cứu khi sự việc bị bại lộ.

Nếu ông Phạm Phú Quốc là một người dân bình thường, không nắm giữ trọng trách gì trong bộ máy nhà nước, không quản lí một khối tài sản khổng lồ của đất nước, không làm người đại diện cho dân, thì ông ấy muốn mua bao nhiêu quốc tịch cũng chẳng sao. Nhưng ông ta nắm giữ cả khối tài sản của quốc gia, ông ấy đại diện cho dân bầu ra các chức vụ quản lí, lãnh đạo đất nước (về lí thuyết là như vậy), thì đâu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Tại sao không truy cứu ông ấy dùng tiền ở đâu để mua quốc tịch? Tại sao không thanh tra doanh nghiệp nhà nước mà ông ta đã quản lí, xem có thất thoát tiền bạc gì không?

Sự việc ông Phạm Phú Quốc mang quốc tịch Cyprus bị bại lộ bởi một hãng truyền thông Ả rập, và việc xử lí ông ta, đang bộc lộ những tồn tại nghiêm trọng của hệ thống chính trị của Việt nam.

Related posts