Chương Trình Tu Sửa Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Úc tại Cabravale Park đươc hoàn tất.

Kính Gửi Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,

v/v : Chương Trình Tu Sửa Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Úc tại Cabravale Park
đươc hoàn tất.

Như đã thông báo đến quý đồng hương vào tháng 8 năm ngoái .chúng tôi
cũng đã lên kế hoạch đề nghị với Hội Đồng Thành Phố Fairfield và đã được
chấp thuận cho công tác tu sửa Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Úc tại công viên
Cabravale Park. Đây là một chương trình tu sửa tổng quát bao gồm nâng
nền hồ nước dưới tượng đài, che hệ thống ổng dẫn nước, đổ xi măng tạo
đường đi mới xung quanh cột cờ, nâng viền gạch
chống trượt ngã, sơn sửa bia tưởng niệm, thay đổi hệ thống vòi phun để
không cần phải tắt nước trong mùa hạn hán, và thay mới các chỗ hư hỏng.

Tuần vừa qua Thị Trưởng Frank Carbone đã liên lạc với chúng tôi và cho
biết chương trình đã đươc hoàn tất một cách hoàn hào và tốt đẹp với tổng
kinh phí là $55,000 . Số tiền này đã được Hội Đồng Thành Phố Fairfield
tài trợ hoàn toàn mà không cần Cộng Động chúng ta đóng góp một khoàn
nào.
Cũng xin nói thêm là Hội Đồng Thành Phố đã cố gắng hoàn tất chương trình
này vào trước ngày Anzac Day và ngày Quốc Hận 30/4 năm nay theo lời yêu
cầu của chúng tôi.

Chúng tôi xin cám ơn Thi Trưởng Carbone cũng như Hội Đồng Thành Phố
Fairfield đã nổ lực giúp Cộng Đồng cho chương trình trên.

Một lần nữa chúng ta đã thành công trong công tác ngoại vận đễ thuyết
phục chính giới đáp ứng nhu cầu của Cộng Đồng . Tiếng nói của CĐNVTD sẽ
dần lớn mạnh hơn trong các cấp chính quyền.

Trân Trọng

Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW..

Related posts