Đợi mùa thu tới – (Tamar Lê)

Đợi mùa thu tới – (Tamar Lê)

Anh nắm chặt bàn tay còn lạ̣nh giá

Xin mặt trời sưởi ấm mái tóc yêu

Xin mùa thu vang khúc nhạc ban chiều

Dìu em bước theo lá vàng rơi nhẹ

Anh hỏi khẽ hai hàng cây nhỏ bé

Sao yêu hoài dù cuộc sống phôi pha?

Mùa thu này đã lặng lẽ trôi qua

Nhưng vẩn đợi lá vàng mùa thu tới

  (Tamar Lê)

Related posts