Good Bye Putin và Trump

Hiệu Minh

14-11-2022

Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Putin khơi mào đang đào mồ chôn chính ông. Quân Nga vừa rút lui khỏi Kherson, một chiến thắng lớn nhất của Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, được coi là tín hiệu Putin đã chết dù ông vẫn ngồi trong Kremlin và thế giới chỉ đợi breaking news. Giới tinh hoa Nga có thể đang bàn về xứ Bạch dương thời hậu Putin.

Cuộc bầu cử giữa kỳ được coi là làn sóng đỏ của đảng Cộng hòa (CH) càn quét đảng Dân chủ (DC) đã có kết quả không như dự định, bất ngờ với cả hai bên. Một lần nữa dân Mỹ đã chọn Biden và cho Trump về vườn thêm lần nữa sau thất bại 2020. Đảng Cộng hòa với nhiều ứng viên ngây thơ dựa vào Trump đã thất bại thảm hại. Mất đa số tại Thượng viện, Hạ viện đang ngắc ngoải, nội bộ đảng lục đục, có lẽ Cộng hòa nên nghĩ, họ không cần Trump.

Cả Putin và Trump đều giống nhau ở một điểm là thích độc tài, tìm mọi cách để ở lại ghế quyền lực bằng dối trá, tạo thuyết âm mưu. Putin thay đổi hiến pháp để làm tổng thống suốt đời. Trump thua trận thì sai quân đập phá Capitol, muốn đảo chính để ở lại Nhà Trắng.

Putin làm liều và luôn chiến thắng cứ nghĩ có thể liều nữa, chà đạp các nước láng giềng, coi dân như cỏ rác, xây dựng một nhà nước kiểu mafia. Nhưng Ukraine đã vả cho gấu Nga một cái tát, khó có thể gượng lại dù đếm tới 100.

Trump cũng liều không kém, coi nước Mỹ và luật pháp không ra gì. Nhưng nước Mỹ có hệ thống phân chia quyền lực nên Trump không thể làm như Putin. Người Mỹ ngăn Trump trở lại Nhà Trắng bằng lá phiếu đơn giản.

Quyền lực và dối trá không thể đi cùng nhau. Kẻ trí trá có thể thắng trong ngắn hạn nhưng về dài hạn, một quốc gia mạnh chỉ có thể dựa trên sự liêm chính, quyền lực không thể bị lạm dụng và luật pháp rõ ràng để khống chế quyền lực và phán xử liêm chính.

Đã đến lúc Goodbye Trump và Putin, bởi Trump makes America failed again & Putin makes Russia defeated.

Related posts