Ai dính con Corona thì mất khứu giác: thiệt không?

Ai dính con Corona  thì mất khứu giác: thiệt không? Có vài tường trình cho rằng: người dính con Corona  mất khứu giác. Nghĩa là không còn ngữi (hửi) thấy gì. Nghe vậy nhiều người  xách cái lỗ mũi bạ đâu hít hít đó để thử mình có dính chưa. Hửi thì cứ … ngữi. Nhưng  không hửi được   mùi…

Đọc thêm

Người dân tộc Cơ Tu, Việt Nam, đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ của Úc – Tamar Lê

Theo tin tức của Đại Học RMIT 3/2/2020, một sinh viên dân tộc Cơ Tu, Việt Nam, vừa nhận bằng Tiến sĩ Quản trị tại Lễ tốt nghiệp năm 2019 của Đại học RMIT với đề tài nghiên cứu về tiếng nói và sự hòa nhập của người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số ở môi trường…

Đọc thêm
1 8 9 10