Nhìn và Thấy – Owen Nguyễn

Nhìn và Thấy – Owen Nguyễn Tôi vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi tham gia chương trình Thiền Chánh niệm Giảm Phiền Não (Mindfulness-Based Stress Reduction “MBSR”) ở Winsor Community Centre, Launceston cách đây vài năm. Chương trình được chủ yếu cho những người bị trầm cảm, lo lắng, ức chế về thần kinh, … Nhiều học viên tham…

Đọc thêm
1 2 3 4 7