Đành thôi

Trần Cẩm Chia tay thôi đường đời hai lối rẽChẳng có chi ngoài chút nghĩa muộn màngGió trở rồi thắm thoát đếm mùa sangBa hay bốn , kéo dài thêm chi nữa Gửi về anh chút tình theo nỗi nhớĐêm vội vàng lưu lại hương vòng tayTóc rối nhàu không kịp vuốt gió layCuốn đi mất tháng ngày không thể…

Đọc thêm