Noel hạnh phúc

Đặng Duy Hưng Năm nay Giáng Sinh nhằm vào ngày thứ hai nên công ty cho tất cả công nhân nghỉ việc từ trưa thứ sáu. Peter là quản đốc tài chính thâm niên nên khuya thứ năm lo xong tiền lương cuối năm là về nhà tránh bão tuyết. Trưa nay thứ bẩy, nghe ai bấm chuông ông lấy…

Đọc thêm