Trạm xe buýt

Thanh M. Hoàng Cuộc sống như những gam màu xám. Chuỗi ngày trong tôi cứ nghĩ đến tụ tập bạn bè giao lưu, bia rượu hằng đêm. Lên trường chỉ có nằm ngủ để điểm danh rồi về nghỉ. Chẳng biết từ bao giờ tôi chẳng còn định nghĩa về việc học hành nữa. Chắc từ lúc mất căn bản…

Đọc thêm