“Nghệ An như thế mới là Nghệ An”!

Nguyễn Ngọc Chu

26-5-2023

1. Nghe Viện kiểm sát Nghệ An kháng nghị theo hướng huỷ bản án sơ thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung đã lấy làm mừng. Nhưng giật mình “vì lý do chưa xem xét hết trách nhiệm bà Lê Thị Dung” mà liên hệ ngay đến câu nói của TBT Nguyễn Phú Trọng: “Phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

2. Nghệ An có diện tích đứng vị trí số 1, dân số đứng vị trí số 4 trong 63 tỉnh thành cả nước. Tối thiểu, Nghệ An phải có nền kinh tế lớn thứ tư trên toàn quốc.

Nhưng hiện nay, Nghệ An xếp thứ 10 về tổng sản phẩm trên địa bàn; và dù thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 2 so với năm 2013, nhưng thật buồn cũng chỉ đạt 51,4 triệu đồng/người, và đứng thứ 54 trong 63 tỉnh thành.

3. Liên quan đến sự thay đổi vị thế Nghệ An là ‘Nghị quyết mới của Bộ Chính trị (BCT) về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’.

Ngày 25/5/2023, tổng kết ‘Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của BCT khoá XI về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020’, BCT đánh giá “Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hoá, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ”.

“Kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh đạt 51,4 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp”.

“Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, kinh tế biển hiệu quả chưa cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển”.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành ‘Nghị quyết mới của BCT về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’. Và TBT Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới lãnh đạo Nghệ An:

“Trên cơ sở tổng kết, chúng ta đã có bước tiến mới và có thêm kinh nghiệm, nhưng lần này, khi có Nghị quyết của Trung ương phải tạo chuyển biến rõ rệt, tỉnh phải cụ thể hoá và có chương trình hành động, tinh thần là bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An“.

4. Muốn “bước thật mạnh, tiến thật xa” thì phải tập trung trí tuệ và vật lực cho những việc lớn, chứ không bị hao tâm tổn sức vào những việc như vụ án cô giáo Lê Thị Dung.

“Nghệ An như thế mới là Nghệ An” không phải để tìm ghép bằng được tội hay tội nặng hơn. Mà “Nghệ An như thế mới là Nghệ An” là trung thực thừa nhận sai lầm. Xin hãy giữ gìn tính khẳng khái trung thực của người Nghệ, mà dũng cảm từ bỏ sự cố chấp.

5. Có nhiều Uỷ viên BCT xứ Nghệ. Cũng nên có lời tư vấn cho lãnh đạo Nghệ An thoát khỏi “vũng lầy” vụ án cô giáo Lê Thị Dung để an dân, tập trung trí lực toàn tỉnh đưa Nghệ An vào top 4 các tỉnh thành mạnh nhất cả nước.

Related posts