Chương trình giữ trẻ miễn phí đã được công bố

Hôm nay 2/4/2020, tổng thống Scott Morrison đã thông báo phụ huynh cần giữ trẻ có thể xử dụng dịch vụ này miễn phí. Dự luật này sẽ được áp dụng từ chủ nhật tuần này.

Trẻ em vẫn được chăm sóc ở các trung tâm giữ trẻ hiện tại.

Chính phủ sẽ giúp đỡ cho 13 000 trung tâm giữ trẻ trên toàn nước Úc để các trung tâm nay vẫn mở cửa trong thời gian này.

( nguồn news.com.au)

Related posts