Happy Father’s Day – Viễn Trình

Hôm nay là ngày đầu xuân, và cũng là a special Sunday. Melbourne đang trong thời gain lockdown, có nghĩa là cuộc sống hàng ngày bị giới hạn: không được đi ra ngoài nhà mình trên 5 cây số, không được la cà ngồi trầm tư mặc tưởng ở quán cafe, không được ra bờ sông ngồi câu cá, vân vân và vân.

Nhưng buồn nhất trong ngày này là không được đi thăm cha.

Từ ngày con quỷ Kung Flu virus độ̣t nhập quê nhà  kangaroo  , đời sống quay cuồn upside down, ngay cả Khổng Tử với truyền thống quân sư phụ với nề nếp gia đình cũng phải chịu thua … Ảnh hưởng của con virus này quá sức tưởng tượng: không được thăm cha khi ở riêng, chỉ được nhìn cha qua mobile phone, cha đói thì kệ cha, tự nấu ăn, cha đau thì tự rên một mình.

Tuy vậy, thi sĩ Viễn Trình có lối nhìn đời lạc quan hơn: “Hôm nay ngày lễ của Cha. Suy đi nghĩ lại cũng là ngày vui”. (Hoài Duyên)

Tôi có cha bạn cũng có cha
Người cao người thấp người già người chưa
Người mập người ốm người vừa
Người nào cũng vậy lòng thừa thương con
Tôi có cha bạn cũng có cha
Người còn tại thế người đà ra đi
Dù cho hai cõi phân ly
Lòng con luôn nhớ những gì cha khuyên
Tôi là cha bạn cũng là cha
Người đẹp người xấu người tà người ngay
Hổn mang giữa cuộc đời này
Nuôi con khôn lớn mai này... làm cha!
Hôm nay ngày lễ của Cha
Suy đi nghĩ lại cũng là ngày vui
Đúng là cái kiếp luân hồi
Làm con rồi lại đến hồi... làm cha!
Ma nào cũng đẻ ra ma
Cha nào cũng đẻ ra cha sau này
Hôm nay giữa bể dâu này
Cùng nhau vui hưởng cái ngày... làm cha!

	

Related posts