Vùng Bankstown đang báo động

Bankstown thuộc vùng tây nam của Sydney, nơi có nhiều người Úc gốc Việt sinh sống – chỉ sau Cabramatta.

Những quý vị nào đến những nơi dưới theo ngày ghi chú được coi là có tiếp xúc gần (close contact) phải đi xét nghiệm ngay và tự cô lập cho đến khi có kết quả vì có người bị nhiễm coronavirus từng đến những nơi đây trong những ngày đó:

  • Monkey Mania trong Bankstown Sports Club ngày 28/12
  • La Piazza trong Bankstown Sports Club ngày 28/12
  • Tiệm cớt tóc Hair Management ở Bass Hill (gần Bansktown) ngày 24/12
  • Tiệm nail Venus nail salon tại Bass Hill ngày 24/12

Những quý vị nào đến những nơi dưới đây theo ngày ghi chú được xem là có tiếp xúc (casual contact) phải đi xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi có kết quả:

  • Tiệm thuốc Priceline Pharmacy ở Bankstown ngày 24/12
  • Tiệm thuốc Greenwell and Thomas Pharmacy ở Katoomba ngày 26-27/12
  • Tiệm thuốc Priceline Pharmacy ở Liverpool ngày 23/12

Những quý vị nào đến hai nơi dưới đây theo ngày ghi chú phải theo dõi triệu chứng và đi thử nghiệm ngay nếu thấy có triệu chứng:

  • Bankstown Sports Club ngày 28/12
  • Bass Hill Plaza ngày 24/12

Related posts