Victoria sẽ được nới lỏng sớm

Thủ hiến Victoria, Daniel Andrews

Victoria xác nhận có 120 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là con số cao nhất từ khi dịch bệnh bắt đầu đến nay.

Mặc dầu số ca nhiễm tăng cao như thế, nhưng Thủ hiến quyết định vẫn tiến hành kế hoạch ra thoải phong tỏa. Một số giới hạn sẽ được nới lỏng từ ngày mai và một số khác vẫn giữ cho đến cuối tháng 10.

Những thay đổi

Hai luật sẽ được nới lỏng từ ngày mai.

Từ sáng thứ Sáu các chỗ chơi của trẻ em (playground) sẽ được mở cửa lại. Và luật giới hạn về giữ trẻ cũng sẽ được nới lỏng.

Luật giới nghiêm từ 9pm đến 5am vẫn giữ cho đến cuối tháng 10.

Ông Andrews cho biết nhiều giới hạn sẽ được nới lỏng một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 70% dân số chích xong ít nhất một liều, điều đó dự đoán sẽ xảy ra vào khoảng 23 tháng 9.

Khi đạt đến mốc điểm đó, những hạn chế sau đây sẽ được nới lỏng:

• Giới hạn bán kính 5km từ nhà đến nơi nơi shopping và thể dục sẽ được tăng lên 10km

• Thời gian tập thể dục mỗi ngày tăng từ 2 lên 3 giờ

• Các chỗ tập gym công cộng và skate parks sẽ mở cửa lại

• Personal training ngoài trời cho phép đến 2 người cộng thêm người huấn luyện

• Nhà trẻ được mở cửa lại

• Được đến xem nhà để mua hoặc mướn

• Các chỗ xây dựng được tăng lên 50% khả năng (50% số người tối đa) và 90% nhân viên phải chích ít nhất một liều

Ông Andrews cũng công bố kỳ thi của học sinh lớp 12 sẽ được dời đến ngày 5 tháng 10.

Related posts