GỬI NGƯỜI TÔI YÊU ! Thương An

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU ! Thương An

Anh là gì, ở trong trái tim em !

Là người dưng , tri âm…hay tri kỷ ?

Sao từ lâu, em vẫn hoài suy nghĩ !

Không cách nào, định nghĩa được thành tên !

Anh là gì, sao chẳng thể nguôi quên ?

Gặp nhau chi… hỡi người không duyên nợ !

Để sóng lòng em… cuộn trào dâng biển nhớ !

Nghiêng bên bồi, nhớ bên lở… quặn đau !

Biết bao lần, em tự hỏi…vì sao ?

Anh là ai… sao em hoài trông ngóng !

Thương cả tuổi tên, thương hình… thương bóng !

Tím trời chiều, đâu sánh bằng …nỗi nhớ riêng em !

Có cách nào… định nghĩa được không anh ?

Một lần thôi, đo dùm em khoảnh khắc

Chiều rộng, sâu…nhớ thương chất ngất !

Đâu đâu nhìn, cũng thấy bóng anh thôi !

Anh là gì, sao tình chẳng chung đôi ?

Gọi người dưng, phải chăng là đúng nghĩa ?

Người dưng thôi, mà sao thương nhớ quá !

Vắng một ngày …ngỡ tưởng đã tròn năm !

Thương An

Related posts