HỤT HẴNG –  Khói Chiều

HỤT HẪNG –  Khói Chiều

Cũng đã lâu rồi, quên tháng năm,

Đêm nay là mấy, lại tròn trăng,

Hồn ta cũng giống khu vườn nhỏ,

Cứ mổi mùa qua thấm cổi cằn!

.

.

Không biết khuya nay đã mấy giờ,

Trong vườn cây cỏ giống như mơ,

Nhìn trăng chợt nhớ mùa trăng củ,

Nghe sóng kêu gào trong ý thơ!

.

.

Nhìn những vì sao xa thật xa,

Nằm trong vũ trụ quá bao la,

Không gian cách trở làm thêm lạnh,

Chợt thấy rùng mình khi gió qua!

.

.

Ý nghĩ vu vơ ám ảnh hoàì,

Từng mùa đi đến tóc xanh phai,

Nhìn trăng e ấp sau cành lá,

Tiếng lá rơi chừng như bước ai!

.

.

Có lúc hồn như những lá mềm,

Thấy lòng gần gủi với trăng đêm,

Nhiều khi cứ để hồn vô mộng,

Tĩnh mộng nghe lòng hụt hẫng thêm!

.

.

HỤT HẪNG –  Khói Chiều

Cũng đã lâu rồi, quên tháng năm,

Đêm nay là mấy, lại tròn trăng,

Hồn ta cũng giống khu vườn nhỏ,

Cứ mổi mùa qua thấm cổi cằn!

.

.

Không biết khuya nay đã mấy giờ,

Trong vườn cây cỏ giống như mơ,

Nhìn trăng chợt nhớ mùa trăng củ,

Nghe sóng kêu gào trong ý thơ!

.

.

Nhìn những vì sao xa thật xa,

Nằm trong vũ trụ quá bao la,

Không gian cách trở làm thêm lạnh,

Chợt thấy rùng mình khi gió qua!

.

.

Ý nghĩ vu vơ ám ảnh hoàì,

Từng mùa đi đến tóc xanh phai,

Nhìn trăng e ấp sau cành lá,

Tiếng lá rơi chừng như bước ai!

.

.

Có lúc hồn như những lá mềm,

Thấy lòng gần gủi với trăng đêm,

Nhiều khi cứ để hồn vô mộng,

Tĩnh mộng nghe lòng hụt hẫng thêm!

.

.

kc.

Related posts