Tiếng xưa – Thương An

Tiếng xưa – Thương An

Anh có về con đường rưng rưng nắng

Nhặt dùm em ký ức dẫu hanh vàng

Nhưng kỷ niệm vẫn xanh ngời năm tháng

Tiếng xưa buồn trong gió mãi âm vang !

Thương An

Related posts