Cỏ tương tư

Trần Cẩm

Nghe trong hương cỏ tháng mười
Mùa thu còn nuối môi cười nét xuân
Đợi đêm mười sáu trăng rằm
Về đây tìm lại một nhành tương tư
Cỏ mùa thu cỏ mùa thu
Ngất ngây tình khúc từng ru thuở nào
Ngập ngừng một đóa nghiêng trao
Chút duyên ngày cũ nhuộm màu hoàng hôn
Cỏ xanh đùa gió bên đường
Một ngày trở lại yêu thương vẫn còn

Trần Cẩm
10.2021

Related posts