Nỗi nhớ trong tim

Trần Ánh Nguyệt Nhớ anh nhiều lắm chứNhưng lặng lẽ vậy thôiDù sao tình đã cũNói ra thêm ngậm ngùi. Biết rằng giờ có nhớCũng nỗi nhớ riêng emMà nhiều đêm trăn trởKỉ niệm xưa về tìm. Từng dặn tim quên lãngCho nhẹ gánh nghĩ suyKý ức xưa lãng đãngĐêm từng đêm níu ghì. Làm thế nào có thểQuên dễ…

Đọc thêm