Tin VN: Mỗi tháng có hơn 210 doanh nghiệp bất động sản và xây dựng giải thể

Thị trườg bất động sản tiếp tục khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp ngừng kinh doanh, giải thể. (Ảnh minh họa: xaydung.gov.vn)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi tháng có khoảng hơn 210 doanh nghiệp bất động sản (BĐS) và xây dựng giải thể trong 8 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, 8 tháng qua có hơn 860 doanh nghiệp xây dựng, hơn 850 doanh nghiệp BĐS đã làm thủ tục phá sản, báo Dân Việt đưa tin.

Bình quân, mỗi tháng có hơn 106 doanh nghiệp BĐS phá sản hoặc ngừng hoạt động do khó khăn của ngành này trong hơn 1 năm qua.

Tương tự, cũng có hơn 107 doanh nghiệp xây dựng bị phá sản mỗi tháng do tình hình kinh doanh khó khăn.

Tính chung 8 tháng năm 2023, có 71.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước; 41.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,7%; 11.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,2%.

Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ phá sản và hoàn tất thủ tục phá sản lên đến hơn 124.700 doanh nghiệp. Bình quân một tháng có gần 15.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Chỉ riêng trong tháng 8/2023, đã có hơn 5.100 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2022; có 5.216 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước; có 1.375 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tổng số doanh nghiệp khó khăn, tạm dừng hoạt động, chờ giải thể và chính thức giải thể trong tháng 8/2023 là hơn 11.600 doanh nghiệp, bằng 1/10 số doanh nghiệp khó khăn, tháo chạy khỏi thị trường trong 8 tháng qua.

Trọng Minh

Related posts