Về bài “Chặt đầu giấc mơ chân chất”

Lê Học Lãnh Vân

Bài CHẶT ĐẦU GIẤC MƠ CHÂN CHẤT chính là là bài LAN MAN VỚI TRANG PHÂY CỦA LÝ THỦ TƯỚNG đăng trên Văn Việt ngày 10/6/2019. Bài đuợc sửa vài câu cho hợp đăng trên Facebook (ngày 07/01/2022), vẫn giữ nguyên ý chính và cấu trúc nguyên thuỷ của hai năm trước.

Bài này gồm hai phần.

Phần CHẶT ĐẦU GIẤC MƠ CHÂN CHẤT kể lại một sự việc có thực. Phần sự thực này xảy ra trên dải đất vùng biên giới Việt – Miên của tỉnh An Giang, nơi người dân hai quốc gia từng coi nhau bà con tối lửa tắt đèn. Nơi các dòng máu Việt, Miên, Hoa… trộn nhau tạo nên làng xóm an hoà, trù phú mà người viết, khi sang nông thôn Hung-Ga-Ri năm 1987, 1989… nhận thấy trên một số mặt làng quê Miền Nam còn giàu có hơn. Từ năm 1975 trở đi, hận thù dân tộc ngự trị dải đất này, các dân tộc Việt, Miên, Hoa bị đẩy vào thế dân tộc này thù ghét hai dân tộc kia. Máu người dân chảy tràn mặt đất, xác trôi sông cho mưu đồ thống trị của một thế lực nào đó…

Phần thứ hai KẺ THÙ VÀ KẺ PHẢN BỘI là các nhận xét về thời cuộc. Mục tiêu của phần này không phải là thảo luận việc nên rút quân ra khỏi Campuchia sớm hay muộn sau khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia cuối thập niên 1970s. Mục tiêu là thảo luận về chính sách lớn hơn, sâu xa hơn trước khi cuộc chiến bùng nổ. Phần này của bài viết đặt câu hỏi rằng nếu sau chiến tranh năm 1975, Việt Nam chú ý tới nâng cao nội lực của toàn thể quốc gia lên, không bắt thành phần tinh hoa của Miền Nam đi học tập, không tiến hành các chính sách làm kiệt quệ dân tộc, thực thi chính sách ngoại giao mềm mỏng, thực dụng với phương Tây trong mối cân bằng với khối các nước xã hội chủ nghĩa hồi đó, tái lập bang giao với Mỹ, không thách thức Trung Quốc… thì cuộc chiến Tây Nam và cuộc chiến biên giới phía Bắc có thể tránh được không? Một đất nước Việt Nam đoàn kết như vậy trong khí thế hoà bình thống chất sau hai mươi năm chiến tranh, chia cắt, đất nước đó hiện nay nằm đâu trên bản đồ phát triển nói chung và bản đồ kinh tế nói riêng của thế giới?

Chú ý rằng những điều nói trên không phải là sáng kiến mới hay những điều người Việt nhận thức được sau bao nhiêu bài học thất bại, lỡ thời cơ cố tình hay vô ý. Nhiều người Việt sáng suốt thời đó đã thấy điều này. Tôi biết nhiều người Việt ở Miền Nam thời đó, cả một số người theo Miền Bắc, đã thấy trước thời cuộc và khóc than cho vận nước trước các chính sách tàn phá sinh lực quốc gia!

Tại sao ý kiến hay, tốt đẹp cho quốc gia lại không được sử dụng? Phải chăng dùng được người tài, dùng được ý kiến ích quốc lợi dân là điểm mạnh của thể chế Dân Chủ, Tự Do đích thực mà thể chế độc tài không thể có được? Và phải chăng, một điểm mạnh khác của thể chế Dân Chủ, Tự Do đích thực là không gây ra hận thù dân tộc?

GIẤC MƠ CHÂN CHẤT đâu chỉ là giấc mơ của anh nông dân trẻ lục tỉnh mơ được cầm tay nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, chính là giấc mơ chân chất của người dân mong được sống trong một quốc gia thống nhất, hiền lành, bao dung, dân chủ với các quyền tự do bình đẳng sống và làm ăn xây dựng cuộc đời cần cù, thịnh vượng.

Giấc Mơ Chân Chất của anh nông dân tội nghiệp đã bị chặt đầu bốn mươi mấy năm trước, còn Giấc Mơ Chân Chất của người dân đã được hồi sinh chưa?

Ngày 08 tháng 02 năm 2022

Related posts