MÙA HẠ SẮP VỀ TRÊN PHỐ EM! (Khói Chiều)

MÙA HẠ SẮP VỀ TRÊN PHỐ EM! (Khói Chiều)

Anh muốn về thăm được một lần,

Nghĩ về phố nhỏ thấy bâng khuâng,

Tháng năm lang bạt phương trời lạ,

Những lúc thấy chừng như mỏi chân!

Không biết vì sao cứ nhớ nhung,

Khi nhìn mây trắng ở không trung,

Chợt thương màu nắng trong mùa Hạ,

Và áo em bay, dáng thẹn thùng!

Nhớ gánh hàng rong, nhớ đến thèm,

Nhớ màu phượng vỹ giống môi em,

Nhớ hương thơm ngát, hồ sen nở,

Nhớ ánh trăng về trên lối quen!

Chắc Hạ đang về nơi phố quê,

Nhiều đêm chợt thấy giữa cơn mê,

Rồi khi tỉnh dậy anh buồn bã,

Lòng cứ nôn nao muốn trở về!

(Khói Chiều)

Related posts