Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nên từ chức

Lưu Trọng Văn

Sau khi thường xuyên phải làm việc với cơ quan điều tra; rồi tự tìm hiểu các quy định về pháp luật liên quan đến tội nhận hối lộ, Phạm Trung Kiên thấy khung hình phạt rất nặng, từ 20 năm, chung thân tới tử hình.

Kiên khai: “Bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình nên rất hoảng sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực”.

Chẳng lẽ tại văn phòng các cơ quan nhà nước thay vì các khẩu hiệu oang oang trung thành, noi gương, phấn đấu này nọ như bấy lâu nay thì nên ghi thật lớn lời cảnh báo này: Nhận hối lộ 1 tỷ trở lên sẽ bị hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Một thư ký Thứ trưởng khi trước nguy cơ bị khởi tố mới tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng để biết tội nhận hối lộ 1 tỷ trở lên vào khung dựa cột, thì quá quái lạ.

Đây là điều luật mà bất cứ công chức nào đều biết nếu đọc báo, đọc thông tin mạng và học luật tối thiểu khi bước vào ngạch công chức.

Phạm Trung Kiên, đảng viên, nhân tố đào tạo cán bộ nguồn, thư ký một Thứ trưởng thường xuyên làm việc với cán bộ trung cao cấp của một bộ lại không hề biết điều luật tối thiểu này.

Chứng tỏ Kiên không bao giờ đọc báo, xem thời sự tivi hoặc vào mạng, nơi thường xuyên có thông tin về các vụ án tham nhũng.

Chứng tỏ Kiên không hề học và biết có bộ luật vô cùng quan trọng đối với công chức, đảng viên đó là Luật phòng chống tham nhũng.

Một loại cán bộ nguồn gần gũi bộ tham mưu quyền lực quan trọng mà trình độ và hiểu biết quá kém, quá dốt và thiếu phẩm chất tối thiểu như vậy vẫn được trọng dụng thì lỗi do đâu?

Hãy cho tôi biết thư ký hoặc trợ lý của anh là ai, tôi sẽ nói anh là ai.

Ai ấy trong trường hợp này không thể ai khác là Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.

Ông Tuyên trước hết cần có lời chịu trách nhiệm xin lỗi Nhân dân khi để một thư ký như Kiên giúp việc cho mình dẫn đến hắn ta chỉ trong một phi vụ “Chuyến bay giải cứu” đã hơn 180 lần nhận hối lộ với số tiền khủng 42 tỷ.

Ở các nước văn minh, công chức hành xử văn minh, thì với lòng tự trọng tối thiểu ông Tuyên đã lập tức xin từ chức.

Và ở các nước văn minh, Chính phủ hành xử văn minh, ông Tuyên chắc chắn đã bị cách chức.

L.T.V.

Related posts