THƯ NGỎ: v /v Những Chương Trình Gây Quỹ cho Thương Phế Binh QLVNCH tại NSW.

Kính Gởi quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý Đồng Hương,

Chúng tôi nhận thấy gần đây có những thông tin và cáo buộc liên quan đến các hoạt động gây quỹ của các nhóm thân hữu tại NSW trên phương tiện
truyền thông và mạng xã hội. Các chương trình này được tổ chức nhằm mục đích yểm trợ tài chính cho các Thương Phế Binh QLVNCH tại Việt Nam. Điều này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của CDNVTD NSW nói chung, và tạo nên sự nghi kỵ về tính minh bạch của các chương trình gây quỷ nói riêng. Để giúp quý đồng hương được rõ về cách thức hoạt động của CDNVTD NSW chúng tôi xin trình bày các điểm sau đây.

1.  Lập trường và trách nhiệm của CĐNVTD NSW về các hoạt động của hội
đoàn thành viên.

Thứ Nhất, CĐNVTD NSW là một tổ chức được thành lập với mục đích đại diện cho người Việt tự do tại NSW. Tất cả các nhóm thân hữu, Hội Đoàn, và
Đoàn Thể với các hoạt động liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại NSW được khuyến khích tham gia với tư cách Hội Đoàn thành viên. Tuy nhiên, một số nhóm thân hữu vẫn có thể chọn cách hoạt động độc lập và không trực thuộc sự giám sát của CDNVTD NSW. Trong trường hợp này, CDNVTD NSW sẽ không thể can thiệp, hoặc chịu trách nhiệm cho các hoạt động của nhóm.

Thứ Hai, chúng tôi xét duyệt tư cách hội viên đoàn thể dựa theo nội quy. Một trong những điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ các nguyên tắc và
lập trường chính trị của CĐNVTD NSW. Chúng tôi không can thiệp vào cách thức điếu hành và các hoạt động liên quan đến tài chính của hội viên.
Tất cả các hoạt động gây quỷ được thực hiện dựa trên uy tín của cá nhân họ.
CĐNVTD NSW khẳng định đã và sẽ ủng hộ tất cả các chương trình vinh danh thể chế VNCH. Tuy nhiên, sự tham gia của chúng tôi nằm trong phạm vi xây dựng sự đoàn kết và củng cố lập trường chính trị, tuyệt đối không có ý kêu gọi hoặc đảm bảo uy tín cho bất cứ cá nhân hội đoàn nào. Nếu các
nhóm có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc đi ngược lại đường lối hoạt động của CĐNVTD NSW, chúng tôi sẽ không tiếp tục ủng hộ, và sẽ có các biện
pháp xử lý thích hợp nếu đó là hội đoàn thành viên.

Việc các nhóm thân hữu có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chính phủ Úc trong hoạt động gây quỹ hay không, nằm ngoài khả năng quyết định của
CĐNVTD NSW. Sự nhầm lẫn về trách nhiệm và tư cách hội đoàn có thể gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của CDNVTD NSW.  Quý đồng hương cần xem xét và tự đánh giá mức độ tin cậy của mỗi nhóm trước khi đóng góp tài chính.

2. Xác nhận tư cách thành viên của hội “Hội Thương Phế Binh Quân Lực – VNCH/ NSW”

Chúng tôi nhận được tin nhắn từ “Hội Thương Phế Binh Quân Lực – VNCH/NSW”, hiện đang là thành viên hội đoàn, yêu cầu CĐNVTD NSW xác nhận
thông tin về các nhóm thân hữu đang sử dụng cụm từ “Thương Phế Binh” để gây quỹ trong các sinh hoạt cộng đồng.

Chúng tôi xin khẳng định CDNVTD NSW hiện tại chỉ có duy nhất một hội đoàn thành viên sử dụng cụm từ “Thương phế binh” trong tên hội đoàn là
“Hội Thương Phế Binh Quân Lực – VNCH/ NSW” do Ông Trần Hoà Bình làm Hội trưởng đương nhiệm. Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn tham gia của các hội đoàn mới với tên gọi tương tự nếu không có sự đồng ý của hội đoàn thành viên hiện hữu. Đây là nguyên tắc bắt buộc trong cách điều hành
danh sách thành viên của CDNVTD NSW với mục tiêu giảm thiểu sự nhầm lẫn, hoặc tranh chấp giữa các hội đoàn sau này.

3. Quan điểm Cộng Đồng về các Chương Trình gây quỹ cho Thương Phế Binh.

Trên tinh thần hỗ trợ các hoạt động của hội đoàn thành viên, cũng như ủng hộ mục đích cao đẹp của các chương trình từ thiện yểm trợ người lính
VNCH còn kẹt lại tại quê nhà nói chung, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động liên quan.
Chúng tôi ghi nhận Hội Đoàn thành viên “Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức – NSW” do Ông Phạm Văn Thông làm Hội Trưởng đã có tổ chức nhiếu chương trình văn nghệ với mục đích gây quỹ cho các Thương Phế Binh QLVNCH trong những năm qua. BCH CĐNVTD NSW cũng đã nhiều lần tham dự và tích cực ủng hộ những chương trình này.
Chúng tôi được đồng hương thông báo về chương trình gây quỹ ủng hộ Thương Phế Binh của “Hội Thân Hữu Thương Phế Binh VNCH/NSW”. Chương
trình hiện đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về sự minh bạch trong tài chính, cũng như trách nhiệm của CĐNVTD NSW và các hội đoàn
trực thuộc Hội Cựu Quân Nhân QL VNCH. Chúng tôi xin trình bày những thông tin tìm được dựa trên danh sách hội đoàn của CĐNVTD NSW và chính
phủ Úc ( Fair Trading ).

“Hội Thân Hữu Thương Phế Binh VNCH/NSW” với tên tiếng Anh “New South Wales Association For The Disabled Veterans of The Republic Of Vietnam
Incorporated” ABN 81 139 296 510 được thành lập vào tháng 1 năm 2020.
Chúng tôi biết hội đã hoặc đang tổ chức chương trình với tên gọi “Kỷ Niệm – 10 năm chương trình hát cho Thương Phế Binh QL/VNCH (2010-2020)”.
Theo danh sách hội đoàn hiện tại, hội không phải là hội đoàn thành viên của CĐNVTD NSW. Chúng tôi cũng chưa có dịp tham gia hay ủng hộ hội lần
nào, nên chúng tôi nhìn nhận đây là chương trình gây quỹ lần đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi đã biết đến những thành viên trong Ban Tổ Chức, và
các anh chị em ca sĩ qua các sinh hoạt khác trong cộng đồng và các chương trình gây quỹ cho thương phế binh được tổ chức dưới tên của những
hội đoàn thành viên trước đây.

4. Sự tham gia của các hội đoàn và thành viên trực thuộc Hội Cựu Quân Nhân QL VNCH.

Chúng tôi ghi nhận hội “Hội Thân Hữu Thương Phế Binh VNCH/NSW” đã thông báo là Hội đã có sự tham gia, ủng hộ của một số các hội đoàn và thành
viên cá nhân trực thuộc Hội Cựu Quân Nhân QL VNCH trong hoạt động gây quỹ của hội. Chúng tôi sẽ liên lạc và yêu cầu Ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân
Nhân QL VNCH NSW tìm hiểu chi tiết và có câu trả lời về trách nhiệm của các Cựu Quân Nhân tại NSW trong chương trình nêu trên. Chúng tôi chưa có
câu trả lời từ các hội đoàn và cá nhân liên quan, nên không thể khẳng định sự tham gia của họ.

Chúng tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm cho các nhóm thân hữu không phải là thành viên hội đoàn của CDNVTD NSW. Chúng tôi hy vọng thông báo này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp các thắc mắc cũng như xoá bỏ các cáo buộc sai lệch liên quan đến tính minh bạch của CDNVTD NSW.

Trân Trọng

Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CDNVTD NSW

Related posts