JEAN CASTEX, Thủ tướng mới của Pháp

Từ Thức

Nước Pháp vừa có một thủ tướng mới, JEAN CASTEX , thay thế Edouard Philippe, từ sáng hôm nay, thứ Sáu 3/7.Được tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm từ 2017, Philippe Edouard (hình dưới) là một chính trị gia hữu phái ôn hoà, có khuynh hướng xã hội, như đa số cử tri của Macron.Theo hiến pháp, và trên thực tế, Tổng Thống có quyền bổ nhiệm hay giải nhiệm Thủ tướng, là người có nhiệm vụ thi hành chính sách của Tổng Thống. 

Macron thay thủ tướng, vì muốn tìm một luồng gió mới.

Edouard Philippe

Macron vừa trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn vì những cuộc biểu tình liên tiếp của Gillets Jaunes và các nghiệp đoàn, đại dịch Covid, muốn nắm vững tình hình,  2 năm trước ngày tái ứng cử, nhất là khi Thủ tướng được lòng dân hơn tổng thống.Mặt khác, kết quả cuộc bầu cử địa phương vừa qua cho thấy dân Pháp mong muốn một chính sách đặt trọng vấn đề môi trường. Một vấn đề khác là những áp lực của tả phái, đòi hỏi những biện pháp xã hội mạnh hơn, ngưng những cải tổ về chế độ hưu trí, lương bổng, là điều Edouard khó chấp nhận,  khi nước Pháp đã thâm thủng nặng, đã dành một ngân khoản khổng lồ để trả lương cho những người nghỉ việc vì Copid và tránh cho các xí nghiệp phá sản.Edouard Philippe vừa tái cử thị trưởng Le Havre, đã nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại đời sống địa phương, êm đềm hơn là chức vụ thủ tướng, nhất là khi không còn toàn quyền, và phương tiện, thi hành những cải tổ mong muốn, khi tổng thống bắt buộc phải nhượng bộ đủ loại áp lực. 

CASTREX

jean Castex

Jean CASTEX, 55 tuổi, là một chính trị gia  gần như vô danh, nhưng được nhìn nhận là người kín đáo, hữu hiệu, đã chứng tỏ khả năng, khi được Macron trao nhiệm vụ  quản trị đại dịch Covid từ 3 tháng nay. Castex là người có kinh nghiệm chính trị địa phương, đã từng là thị trưởng, chủ tịch vùng, một lợi điểm đối với một ông tổng thống trẻ, ít kinh nghiệm sống, bị chỉ trích có khuynh hướng trung ương tập quyền.Cũng thuộc phái hữu ôn hoà, có khuynh hướng xã hội như E. Philippe, vai trò của Castex không phải đơn giản.Đời sống của thủ tướng không phải là một giòng sông êm đềm, tại một nước chính phủ làm bất cứ điều gì, thi hành bất cứ chính sách gì, cũng bị ít nhất một nửa nước phản đối, bất mãn.

Paris 3/7

TỪ THỨC

Related posts