Chính quyền Biden dự kiến tái gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ

Sơn Nam

Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ báo cáo kết luận “Đánh giá định kỳ toàn cầu (UPR)” lần thứ ba về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. (Ảnh: CaUNHRC)

Chính quyền Biden ngày 8/2 cho biết Mỹ có kế hoạch tái gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố rằng: Trong khi hội đồng “là một cơ quan thiếu sót cần được cải cách”, việc Hoa Kỳ rút lui vào năm 2018 không chỉ không khuyến khích sự thay đổi có ý nghĩa, mà còn “tạo ra một khoảng trống lãnh đạo của Hoa Kỳ, mà các quốc gia có chương trình nghị sự độc tài đã sử dụng để trục lợi”.

Theo ông Blinken, cách tốt nhất để cải thiện Hội đồng là gắn kết với Hội đồng và các thành viên của Hội đồng một cách có nguyên tắc. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng khi Hoa Kỳ tham gia một cách xây dựng với Hội đồng, phối hợp với các đồng minh và bạn bè của chúng tôi, thì sự thay đổi tích cực là trong tầm tay”.

Ông Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi hội đồng nhân quyền LHQ gần ba năm trước. Chính quyền của cựu tổng thống chỉ ra rằng một số nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có Trung Quốc, nằm trong số các thành viên của hội đồng này.

Một nhóm dân biểu Cộng hòa đã kêu gọi ông Biden không tái tham gia hội đồng nhân quyền của LHQ, cáo buộc rằng hội đồng này “đã không thực hiện nghiêm túc các nguyên lý cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và thay vào đó đã ủng hộ một số chế độ áp bức nhất trên thế giới”.

Related posts