Số ca nhiễm ở NSW tiếp tục giảm

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 864 ca nhiễm mới và 15 tử vong.

Các ca nhiễm đến từ các vùng dưới đây:

 • 188 từ southwestern Sydney LHD;
 • 167 từ Western Sydney LHD;
 • 96 từ Illawarra Shoalhaven LHD;
 • 83 từ South East Sydney LHD;
 • 69 từ Hunter New England LHD;
 • 48 từ Western NSW LHD;
 • 45 từ Sydney LHD;
 • 44 từ Nepean Blue Mountains LHD;
 • 36 từ Central Coash LHD;
 • 35 từ Northern Sydney LHD;
 • 20 từ Southern NSW LHD;
 • 7 từ Far West LHD;
 • 7 từ Murrumbidgee LHD;
 • 5 từ Northern NSW LHD;
 • 3 từ Mid-North Coast LHD;
 • 4 từ các nhà tù; và
 • 7 chưa biết.

Trong số 15 tử vong có năm người đã chích ngừa xong hai liều, một người đã chích một liều và chính người kia chưa chích.

Tính đến sáng nay, 87.2% dân cư NSW trên 16 tuổi đã chích mong một liều và 64% đã chích xong hai liều.

Theo dự đoán NSW sẽ đạt mốc điểm 70% chích xong hai liều trễ lắm là ngày 6 tháng 10 và sẽ mở cửa thứ Hai sau đó (11/10).

Victoria vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

Tính đến sáng nay, Victoria ghi nhận 1143 ca nhiễm mới và ba tử vong.

Tính đến hôm nay 80.1% dân cư Victoria đã chích xong liều thứ nhất và 49.8% đã chích xong hai liều.

Thủ hiến Andrews cảnh báo có thể tiểu bang phải đình hoãn lại ngày mở cửa nếu như số ca nhiễm không giảm trong những tuần tới.

Ông đổ lỗi cư dân đã không thi thành luật giới hạn nghiêm chỉnh – thay vì ở nhà đã đến thăm viếng nhà người thân – khiến cho số ca nhiễm tăng lên cao.

Related posts