Nếu có kiếp sau… anh sẽ không bao giờ yêu em…!

Anh là một chàng sinh viên nghèo…! Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây quế, rau lang…., và cả ngò gai, em cũng không phân biệt được. Anh…

Đọc thêm