Thương.. người trong dĩ vãng

HKL


Có một người chưa từng nói yêu tôi
Nhưng tôi gọi… “cả một trời thương nhớ”
Dẫu người coi tình khạo khờ một thuở
Nhưng trọn đời tôi nhớ đến khôn nguôi…

Có một người… trong dĩ vãng xa xôi
Nhưng hình bóng trong tôi còn in đậm
Người khiến con tim tôi buồn rưng rức
Mỗi đêm về… day dứt lệ sầu vương…

Có một người nay tôi gọi “từng thương”
Bởi chẳng thể đi chung đường duyên nợ
Nhưng câu yêu người đã từng để lỡ
Chẳng thể quên… nên cứ thế ngậm ngùi…

Có một người… đi bên cạnh đời tôi
Như chiếc bóng… muôn đời không chạm được
Họ với tôi… chắc nợ từ kiếp trước
Nên tới giờ… chẳng quên được… dù xa…

Thương… người trong dĩ vãng

HKL
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts