Chính phủ Victoria đang phải đối đầu với một vụ kiện trận thể lên đến hàng tỉ Úc kim

MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 24: Victorian Premier Daniel Andrews speaks to the media on August 24, 2020 in Melbourne, Australia. <em>(Photo by Quinn Rooney/Getty Images)</em>
Thủ hiến Victoria Daniel Andrews

Chính phủ tiểu bang Victoria đang phải đối đầu với một vụ kiện tập thể lên đến hàng tỉ Úc kim từ các thương gia có thương vụ bị đóng cửa do lệnh phong tỏa cấp 4 của tiểu bang.

Tất cả các thương vụ tại Victoria bị đóng cửa sau ngày 1 tháng 7 đều có thể tham gia vụ kiện tập thể này, theo ước tính của AFR có đến hàng ngàn thương vụ đã tham dự.

Công ty luật trụ sở ở Sydney, Quinn Emanuel Urquhart là công ty đại diện cho các thân chủ bị đóng cửa để kiện chính phủ. Công ty này có thành ích đã thắng kiện chính phủ Queensland trong vụ ngập lụt tại tiểu bang này vào tháng 11 năm 2011.

Người đứng đầu trong các thân chủ đứng ra kiện là chủ nhân một nhà hàng lớn, Anthony Ferrara, trước đây kiếm được vài chục đồng mỗi tuần, bây giờ chỉ bán takeaway kiếm dưới $10,000 tuần.

“Các thương vụ ở Victoria không cần lòng hão tâm hay thương hại từ các chính trị gia,” ông Ferrara nói.

“Chúng tôi cần sự chắc chắn và chúng tôi cần nó sớm nhất. Tình hình bi đát hiện nay không phải do chúng tôi gây ra. Chúng tôi kiện những người đã đẩy chúng tôi vào tình trạng bi thảm này.”

Chủ nhân của những thương vụ lớn nằm trong trung tâm thành phố Melbourne như The Carlton Club, Windsor Castle và khách sạn Gertrude Hotel, Tracey Lester, cũng có tên trong danh sách kiện.

Vụ kiện tập thể này xảy ra sau khi Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg chỉ trích Thủ hiến Andrews đã không đưa ra một kế hoạch hồi phục kinh tế sau khi phong tỏa.

Theo ông Frydenberg, số người Victoria sống nhờ vào chương trình JobKeeper nhiều hơn tất cả các nơi khác cộng lại.

Hôm nay chính phủ Andrews công bố là chính phủ tiểu bang sẽ đưa một chương trình cụ kể về việc các thương vụ sẽ được mở cửa như thế nào, chỉ còn hai tuần nữa là luật phỏng tỏa hết hạn.

Related posts