Bà Annastacia Palaszczuk và Lao Động thắng lớn tại Queensland

Mặc dầu người nhiều dự đoán Lao Động sẽ thắng nhưng ít nghĩ là họ thắng lớn đến như thế.

Những ghế chánh của Lao Động mà Liên Đảng nhắm tới có đều được Lao Động giữ dễ dàng.

Tính đến 12 giờ đêm tối hôm qua (thứ Bảy 1/11), Lao Động được 48 ghế, Liên Đảng 34 ghế. 4 ghế ngang ngửa chưa có kết quả.

Hai đảng thất bại nặng nề nhất ngoài sự dự đoán là One Nation và Green. One Nation chỉ được 1 ghế và Green chỉ được 2.

Những đảng khác:  

  • ONP 1
  • UAP 0
  • KAP 3
  • OTH 1
  • GRN 2

Phát biểu trước các ủng hộ viên tại ghế nhà – Inala, thuộc miền tây Brisbane, bà Annastacia Palaszczuk cám ơn người Queenslanders đã ủng hộ bà và đã đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch.

“Tôi xin dân hiến mọi ý chí, khả năng của tôi cho tiểu bang này và chính phủ của tôi sẽ trở lại làm việc sớm nhất. Tôi tin tưởng là chúng tôi sẽ làm được nhiều việc với một chính phủ chiếm đa số trong quốc hội,” bà Palaszczuk nói.

Trong lúc bà Annastacia Palaszczuk đang nói chuyện với các ủng hộ viên tại miền tây của Brisbane, thì thủ lãnh của Liên Đảng nhìn nhận thất cử tại trung tâm thành phố Brisbane.

Bà Deb Frecklington bắt đầu bằng cách chúc mừng chiến thắng của Lao Động và nói rằng mặc dầu bà không đồng ý với Thủ hiến về nhiều điều nhưng bà “tôn trọng bà Palaszczuk như một đối thủ và một lãnh đạo của tiểu bang chúng ta.”

“Nhưng điều quan trọng hơn tất cả là tôi tôn trọng quyết định của người dân Queeensland và chúng ta may mắn sống trong một đất nước dân chủ như thế này.”

Related posts