Chia Tay & Cảm Ơn: TT Donald Trump

Vương Trùng Dương  

Khuya Thứ Tư 6/1/2021, những người ủng hộ Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ nhận tin buồn khi Quốc Hội tuyên bố ông bị thất cử trong cuộc chiến pháp lý!

Câu nói của cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố: “Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiều rõ về họ: cộng sản là chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa Cộng Sản là một vết nhơ của loài người và thế giới văn minh!”. Và, “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.

Người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và người Việt trong nước mong ước nền tự do ủng hộ TT Trump vì ông can đảm, bất chấp thế lực “thù trong giặc ngoài” để đương đầu chống Trung Cộng.

Ngay từ đầu, tôi đã viết về lập trường của bản thân lý do ủng hộ TT Trump vì lịch sử nước ta đã trải qua bao nhiêu thời kỳ đau thương, tang tóc bởi quân giặc Trung Hoa và hiện tại bị sự thống trị của Trung Cộng. Là người Việt Nam với tinh thần Quốc Gia Dân Tộc tuy sống ở Hoa Kỳ nhưng không thể quên nỗi nhục, niềm đau và uất hận… nhưng “lực bất tòng tâm”! Nay có một nhân vật đáp ứng lòng nguyện ước đã thể hiện trong 4 năm qua, đáng ngưỡng phục.

Trước năm 1975, những phần tử phản chiến, báo giới khuynh tả… chống đối, đả kích chính quyền miền Nam Việt Nam cho đến khi mất nước họ mới “sáng mắt” như câu nói “Không sống dưới chế độ Cộng Sản thì không hiểu Cộng Sản”.

Kể từ đêm 6/1/2021 coi như lịch sử Hoa Kỳ sang trang, gian tà thắng chính trực, quyền lợi bản thân của các chính khách thắng lý tưởng bảo vệ đất nước! Mỹ Quốc tự hào là đất nước thượng tôn pháp luật không còn nữa. Và, hầu hết Truyền Thông Dòng Chính (Mainstream Media) trở thành phe nhóm lũng đoạn chính trị, xã hội… không còn thiên chức nghề nghiệp: khách quan, trung thực, chính xác mà “tuyên truyền và dối trá”

Với tôi, Hoa Kỳ sau ngày 6/1/2021 như miền Nam VN sau ngày 30/4/1975.

Cảm ơn TT Trump đã thổi làn gió mới, công khai tát cạn “Deep Sate” nhưng thế lực chính quyền ngầm có cả đối phương và thành phần “cùng hội cùng thuyền” với ông nên hành động của ông chỉ là “con sói cô đơn”, mãnh hổ nan địch quần tà!

Nay mai, đất nước Hoa Kỳ nếu rơi vào tình trạng “tiến thối lưỡng nan” trước thảm cảnh bị đe dọa mới nhận chân giá trị của vị Tổng Thống thứ 45.

Little Saigon, rạng sáng 7/1/2021

Vương Trùng Dương

Related posts