Việt Nam – Trung Quốc đàm phán về vịnh Bắc Bộ và Biển Đông

Hiểu Minh

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Việt Nam – Trung Quốc hôm Ngày 7/1 nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển.

Theo Truyền thông trong nước, Trưởng nhóm công tác phía Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Thắng, Vụ trưởng Bộ phận Chính sách và pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia, và phía Trung Quốc đã trao đổi, nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông, kiểm soát bất đồng, không có các hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển.

Hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức đàm phán Vòng XV Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng XII Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam – Trung Quốc vào thời điểm phù hợp do hai bên thỏa thuận.

Related posts