Luật về đại dịch của Victoria

Parliament House in Melbourne, Australia. The seat of the Parliament of Victoria

Theo các chuyên gia cho biết luật về đại dịch của Victoria có các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất của quốc gia. Các chuyên gia pháp lý cho biết luật chống đại dịch gây tranh cãi của chính phủ Andrews sẽ bao gồm các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất chống lại việc vi phạm nhân quyền trong quốc gia.

Dự luật này dự kiến ​​sẽ giải quyết được rào cản cuối cùng khi nó trở lại thượng viện của Quốc hội vào ngày hôm nay sau một cuộc tranh luận marathon kéo dài 21 giờ.

Nghị sĩ thượng viện độc lập Catherine Cumming và Fiona Patten của Đảng Lý do kỷ niệm kết thúc cuộc tranh luận về dự luật đại dịch của Victoria.

Nghị sĩ thượng viện độc lập Catherine Cumming và Fiona Patten của Reason Party kết thúc cuộc tranh luận về dự luật đại dịch của Victoria.

Đạo luật này sẽ đưa Victoria trở thành khu vực pháp lý duy nhất ở Úc với các luật được thiết kế riêng để đối phó với đại dịch.

Dự luật tuyên bố rằng sẽ tùy thuộc vào thủ tướng và bộ trưởng y tế trong ngày để ban hành các lệnh y tế công cộng (như trường hợp của các khu vực pháp lý khác). Một số lo ngại luật sẽ trao quá nhiều quyền lực cho các chính trị gia. Những người khác nói rằng đó là một sự cải tiến đối với luật tình trạng khẩn cấp hiện có.

Một số sửa đổi đã được thực hiện theo thỏa thuận kéo dài 11 giờ với nghị sĩ Rod Barton của Thượng viện (từ Đảng Transport Matters Party). Một hội đồng chuyên gia độc lập mới sẽ được thành lập để xem xét các lệnh giam giữ được áp dụng trong thời kỳ đại dịch. Và một nghị sĩ phi chính phủ cũng sẽ chủ trì một ủy ban chung của quốc hội, chịu trách nhiệm xem xét các lệnh y tế công cộng.

NGUỒN: The Melbourne Age 2/12/2021

Related posts